STIPENDIER, ELEVER, PRAKTIK & PORTFOLIO

Att välja rätt skola
VÄLJ RÄTT SKOLA
Att välja rätt skola kan vara ett avgörande beslut på huruvida du kommer att lyckas som makeup artist eller inte.
 
 Läs mer om skolan »

Träffa tidigare elever
TIDIGARE ELEVER
Vi är enormt stolta över alla våra elever. Många elever arbetar heltid som makeup artister och flera av dem har redan fått agentur.
 Läs mer om våra tidigare elever »

Rätt Praktikplats
RÄTT PRAKTIKPLATS
Vi arbetar med kvalitet när det kommer till elevernas praktik. Vi får ständigt förfrågningar från företag som vill arbeta med våra elever.
Läs mer om Praktik»

Portfolio
ELEVERS PORTFOLIOS
I varje kurs får du som elev arbeta i 2 dagar med att skapa 2 bilder till din portfolio.
 
 
Se elevernas portofolios »