2016 - 05 - 10

NÄR CIRKELN SLUTS

Vid varje utbildningstillfälle får våra elever uppgifter som innebär att de ska presentera både utländska och Svenska fotografer, stylister och makeup artister som de inspireras av. De ska tolka deras stil, kompositioner i bild och ljus.

Uppgifterna är till för att få förståelse för bild, branschen och för vilka som arbetar i den. Eleverna får ta del av lärorika redovisningar som ger förståelse för skillnaden på mode, skönhet, reklam och olika sätt att porträttera detta.
Vid redovisningen av Svenska makeup artister som eleverna anser är de bästa i Sverige presenterade de bl. a. Veronica Lindqvist.
Veronica är en gammal elev till oss som har en fantastisk karriär i dag. Nu inspirerar hon andra och cirkeln är sluten.

IMG_6878