2016 - 11 - 03

TEORIN

För att få en komplett utbildning med all kunskap som behövs för att klara av jobbet som makeup artist, är den teoretiska kunskapen minst lika viktig som det praktiska utövandet. Inför varje nytt moment vi gör, går vi också noggrant igenom teorin och tekniken bakom utförandet.
Utan ett konsekvenstänk och förståelse för vad varje applicering/sudd gör eller varför något inte blev som vi tänkt, kommer vi aldrig känna oss säkra i vårt yrke.
Vi som utbildare vill ge våra elever grundkunskap inom varje moment och bryta ner det till minsta beståndsdel för att sedan kunna bygga upp med en förståelse för varför vi gör vad!

 

To get a complete education with all the knowledge you need to manage the job of a makeup artist, the theoretical education is equally important as the practice. Before every new step we take, we also make sure we know the theory and technique behind it.
Without knowing what every step will lead to or why something didn’t turn out the way we wanted, we will never feel secure in our professional roll.
For us teachers it is very important to give the students all basic facts and break it down to the smallest element before building upp again but now with the knowledge of what we do and why we do it this way!

 

image1This is how a theory lesson would look like at the schools!