KRÄM vs PUDER

Utan en felfri bas kommer inte resten av din makeup se perfekt ut heller. Därför är det otroligt viktigt för oss att från grunden lära våra elever skillnader och förhållanden mellan olika typer av baser.

Vi ägnar hela första veckan till att undersöka relationen mellan kräm och puder. Vi jobbar med att förstå grunden i vårt arbete. Ställer oss frågorna; Hur skiljer sig en pudrad bas från en opudrad bas? Vilken produkt använder vi för vilket tillfälle och person? Hur använder vi oss av färgkorrigering? Vad har hänt om en pudrad bas krackelerar och hur lagar man den på bästa sätt? Att ha den förståelsen är mycket viktig för att vi ska kunna bli experter på vårt jobb och kunna förutse varje scenario.
För varje dag förfinar vi våra tekniker och jobbar effektivare för varje gång!
 

Without the perfect base the rest of your makeup won’t look flawless either. That is why it is so very important that our students get to learn the differences and relationship between different types of base, in this case cream base and full powdered base. 
We dedicate the first week to the profound knowledge of how to use our technique to achieve what we want from our products. We ask ourselves; What is the difference between cream and powder? What product do we use for what occasion or client? How do we use color correcting? What has happened if your base cracked and how do we fix it?
This knowledge is necessary for us makeup artist  to become experts and predict any scenario in our profession! 

Every day we refine our techniques and get quicker! 

thumbnail_img_6950img_6943
Här är ett riktigt snyggt första försök på en fläckfri helpudrad bas! / A really good first try on a flawless powdered base!

No Comments

Leave a Reply

Välj månad